Gepubliceerd op: 21 november 2018 | Geschreven door: Arjon Verzijl

Op vrijdag 21 december 2018 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het clubgebouw aan de Sportlaan 6 in Puttershoek.

Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals vaststellen van de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester, vinden er onder andere ook bestuursverkiezingen plaats. Aftredend en herkiesbaar zijn Arjon Verzijl, Hugo Vos en Kommer Zoon. Daarnaast zal het programma voor 2019 toegelicht worden.

De vergadering wordt gesloten met een gratis verloting.

Na afloop van de vergadering is er een rad van avontuur. Er worden 15 ronden gedraaid met fraaie prijzen, zoals bout, taarten, enz. En uiteraard wordt er een gratis kopje “snert” geserveerd.

Alle leden zijn van harte welkom!! De vergadering begint om 20.00 uur.