Gepubliceerd op: 23 november 2022 | Geschreven door: Arjon Verzijl

Op vrijdag 16 december 2022 vindt de algemene ledenvergadering van onze ijs- en skeelerclub plaats. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kantine van ons clubgebouw, Sportlaan 6 in Puttershoek. Leden zijn van harte welkom.
De agenda en het jaarverslag hebben we opgenomen in de bijlage. Klik hiervoor op de volgende link: pdf-document stukken algemene ledenvergadering 2022

Na het vergaderdeel draaien we 15 ronden Rad van Avontuur met mooie prijzen met aansluitend een superronde. En uiteraard krijgen alle bezoekers gratis een heerlijke kop erwtensoep.

Contributie 2023 IJs- en Skeelerclub Puttershoek

Contributies, kantineopbrengsten en sponsorgelden zijn samen de kurk waar de financiën van onze vereniging op drijven. De vaste lasten zoals onderhoud, energie, mediakosten en gemeentebelastingen via SVHW gaan namelijk gewoon door.

De contributie voor één jaar dient bij vooruitbetaling plaats te vinden. Het lidmaatschap gaat in op 1 januari 2023 en is dan voor het gehele jaar. Na een jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend voortgezet en is de contributie verschuldigd door wederom betaling van het contributiebedrag. Opzegging van het lidmaatschap dient voor de vervaldatum via deze website  of anders in ieder geval schriftelijk

• Schaatsleden betalen 10 euro per adres
• Skeelerleden betalen 40 euro per lid of 65 Euro per adres (gezinsleden)
• Jeu de Boules leden betalen 40 euro per lid of 65 euro per adres (gezinsleden)
Skeelerleden en jeu de Boules leden zijn met dit bedrag tevens schaatslid.

De contributie kan betaald worden op het volgende bankrekeningnummer en vergeet niet uw naam en adres te vermelden. En wilt u ervoor zorgen, dat we uiterlijk 1 februari 2023 uw betaling binnen hebben?
NL 71 RBRB 0896 7089 50 t.n.v. ijs- en skeelerclub Puttershoek.