Gepubliceerd op: 9 december 2019 | Geschreven door: Arjon Verzijl

Op vrijdag 20 december 2019 vanaf 20.00 uur vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het clubgebouw aan de Sportlaan 6 in Puttershoek.

Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van 2018, het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester, vinden er onder andere ook bestuursverkiezingen plaats. Aftredend en herkiesbaar zijn voorzitter Wim Westdijk en de bestuursleden Wilma Bijl en Anneke de Graaf . Daarnaast zal het programma voor 2020 toegelicht worden.

De vergadering wordt gesloten met een gratis verloting.

Na afloop van de vergadering is er een rad van avontuur. Er worden 15 ronden gedraaid met fraaie prijzen, zoals bout, taarten, enz. En uiteraard wordt er een gratis kopje “snert” geserveerd.

Alle leden zijn van harte welkom!! De vergadering begint om 20.00 uur.