Gepubliceerd op: 8 maart 2022 | Geschreven door: Arjon Verzijl

Even een bericht voor onze leden: bent u niet vergeten om uw contributie te betalen?
We hebben dit verzocht op de eerste bladzijde van ons clubblad. Dit was anders dan in het verleden. Toen was er een apart briefje bij het clubblad gevoegd. Daarom kan dit verzoek aan uw aandacht zijn ontsnapt.

Als u lid bent en nog niet betaald heeft, wilt u dit dan alsnog doen? Want we hebben, na 2 corona-jaren met geen activiteiten en geen kantine-inkomsten, de contributie hard nodig om aan onze financiele verplichtingen te kunnen voldoen.

Op de eerste bladzijde van het clubblad staat het rekeningnummer en het bedrag, dat u moet overmaken. Of kijk even elders op deze website. Klik op het menu en dan op het onderwerp “lid worden”. Daar staan de bedragen, het bankrekeningnummer en welke gegevens u er nog bij moet vermelden voor een correcte verwerking door de penningmeester.

Alvast bedankt!!!