Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen. Daardoor verschillen ook de kosten voor contributie.

Voor 2024 gelden de volgende contributiebedragen:

Schaatslid: € 10,– per lid/gezin per jaar.

Skeelerlid:  € 40,– per persoon en € 65,– per gezin.

Jeu de bouleslid: € 40,– per persoon en € 65,– per gezin.

*Per 1 januari 2025 zal de contributie met €5,– worden verhoogd in verband met de toenemende kosten.

Skeelerleden en Jeu de boules-leden zijn tevens schaatslid. Zij mogen dus in de winterperiode gratis van de ijsbaan gebruik maken.

De contributie voor één jaar dient bij vooruitbetaling plaats te vinden. Het lidmaatschap gaat in op de dag dat de contributiebetaling is ontvangen. Na een jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend voortgezet en is de contributie verdchuldigd door betaling van het contributiebedrag. Opzegging van het lidmaatschap dient voor de vervaldatum schriftelijk of per email te geschieden.

De contributie kan betaald worden op het volgende bankrekeningnummer:

NL 71 RBRB 0896 7089 50 t.n.v. ijs- en skeelerclub Puttershoek.

Vergeet niet uw persoonlijke gegevens in te vullen op het formulier onderaan deze pagina.

 

PRIVACY STATEMENT

Dit is het privacy statement van de ijs- en skeelerclub Puttershoek, gevestigd te Puttershoek aan de Sportlaan 6.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of uw aanmelding als lid van onze vereniging. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden, die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ijs- en skeelerclub is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Tenaamstelling

AANMELDEN ALS LID

Wil je lid worden van onze vereniging? Vul dan het formulier hieronder in. Houd tijdens het invullen rekening met het soort lidmaatschap, dat je wilt afsluiten.
  SkeelerenJeu de boulesSchaatsen

  1 persoonslidmaatschapgezinslidmaatschap

  *Het lidmaatschap gaat in op de datum van betaling contributie.